หน้าแรก ข่าวสาร ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว ฟรีสไตล์ ธุรกิจและร้านค้า
ที่เที่ยว

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ พระพุทธรูปสี่มุมเมืองประจำทิศใต้ ประดิษ
ฐานอยู่ในมณฑปทรงไทยแบบจัตุรมุข จังหวัดพัทลุง เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสี่มุมเมืองหริอ 

พระสี่ทิศ เพื่อปกป้องคุ้มภัยให้กับประชาชนทุกทิศ ตามความเชื่อแต่โบราณชาวพัทลุงเลื่อม
ใส ศรัทธา  เป็นที่เชื่อกันว่าได้มากราบไหว้บูชาจะโชคดี ขอพรสิ่งใดก็จะสมฤทธิ์ผลทุกประ
การ เป็นดั่งนั่นแล้ว ชาวพัทลุงจึงมาสักการะกันเป็นประจำ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
จังหวัดพัทลุง

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศ     ถูกจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยกรม
การรักษาดินแดน กองทัพบก กระทรวงกลาโหม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องยึด
เหนื่ยวจิตใจและปกป้องคุ้มภัยให้กับประชาชนทุกทิศตามความเชื่อแต่โบราณ โดย
ได้นำต้นแบบมาจาก พระพุทธนิรโรคันตราย พระพุทธรูปประจำรัชกาลในพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นพระผู้ทรงมีพระราชทานก่อตั้งกรม
การรักษาดินแดน อีกทั้งเมื่อพิจารณาความหมายของพระนามของพระพุทธรูป อันหมาย
ถึง "การปราศจากซึ่งภยันตรายทั้งปวง" นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสถาปนาให้เป็น
พระสี่มุมเมืองของไทย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้เสด็จพระราชดำ
เนินประกอบพิธีเททอง ณ กรมการรักษาดินแดน กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2511 
และได้โปรดเกล้าฯพระราชทานแก่ตัวแทนจากทั้ง 4 จังหวัด เพื่อนำไปประดิษฐาน
เป็นพระพุทธรูปประจำทิศทั้งสี่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2511

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ พระพุทธรูปสี่มุมเมือง
ทิศเหนือ - ศาลหลักเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (บนซ้าย)
ทิศใต้ - จังหวัดพัทลุง (บนขวา)
ทิศตะวันออก - วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี (ล่างซ้าย
ทิศตะวันตก - เขาแก่นจันทน์ จังหวัดราชบุรี (ล่างขวา)พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบ
ตามแบบศิลปะสุโขทัย โดยมีพระพักตร์แจ่มใส พระเนตรเปิด พระหัตถ์ขวาทับพระ
หัตถ์ซ้าย พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย หล่อด้วยสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว 

ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปจัตุรมุข ก่ออิฐถือปูน โครงสร้างสร้างคาเป็นเครื่องไม้
มุงทับด้วยกระเบื้องอย่างไทยโบราณ บานประตู หน้าต่าง และหน้าลงรักปิดทองทั้ง
สี่ด้าน

การเดินทาง ไปยังพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ 

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศเป็นพระที่ศักดิ๋สิทธิ์ของจังหวัด
พัทลุง ประดิษฐานอยู่ในมณฑปทรงไทยแบบจัตุรมุขระหว่างศาลากลาง
และศาลจังหวัดพัทลุง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ททท. ภาคใต้ เขต 2 พัทลุง  
0-7534-6515-6 
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เค้าไปทำอะไรกันที่ทะเลน้อย พัทลุง

"หลาดนัดใต้โหนด" ตลาดนัดบ้านๆของคนหัวใจสีเขียว พัทลุง

สถานีรถไฟพัทลุง สวยๆ

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างฯ จังหวัดพัทลุง

หลวงพ่อหมุน ยสโร วัดเขาแดงตะวันออก

วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่) พัทลุง

อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ของชาวพัทลุง

ไปล่องแก่ง แช่น้ำให้ปลาตอด "แก่งน้ำหูแร่"

เที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พัทลุง ป่าพรุที่น่าศึกษา

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง


   
About Other Review Phatthalung
เกี่ยวกับเรา Facebook ร่วมกันรีวิวพัทลุงให้เป็นที่รู้จัก
โดยทำลิงค์กลับมายังเว็บไซต์ของเรา
แปะแบนเนอร์บนเว็บไซต์หรือเพจของคุณ
• ติดต่อเรา/ลงโฆษณา  
   
Copyright © 2015-2017 www.reviewphatthalung.com All rights reserved.